ALYOSTAL – Prospect

Ce este Alyostal Prick şi pentru ce se utilizează

Alyostal Prick este o soluţie pentru testare cutanată care conţine extract alergenic standardizat.

Este utilizat pentru detecţia prin testarea pe piele a alergiilor de tip I în clasificarea Coombs şi Gell, care se manifestă în principal prin rinite, conjunctivite, rino-conjunctivite, astm, cu caracteristici sezoniere sau perene.

Diagnosticul etiologic presupune identificarea alergenilor care sunt responsabili pentru bolile alergice.

Testele cutanate sunt utilizate pentru a confirma hipersensibilitatea de tip I, respectiv la polen, alergeni de origine animală, alimente sau alţi alergeni de origine vegetală, sau cele suspectate în chestionarea pacientului.

Soluţia pentru testare cutanată Alyostal Prick este destinată utilizarii la adulţi, adolescenţi şi copii cu vârsta peste 5 ani.

Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi Alyostal Prick

Nu utilizaţi Alyostal Prick:
– dacă prezentaţi simptomele clinice ale bolilor alergice;
– dacă aveţi imunodeficienţă severă;
– dacă aveţi afecţiuni maligne;
– dacă aveţi astm sever sau instabil ;
– dacă aveţi boli auto-imune sau imunodeficienţe;
– daca sunteţi gravidă;
– la copii cu vârsta mai mică de 5 ani;
– dacă aveţi antecedente de anafilaxie în cursul imunoterapiilor alergenice anterioare.

Atenţionări şi precauţii
Testele pe piele trebuie efectuate şi interpretate numai de către un medic specialist în imunoterapie.

Testele de piele trebuie efectuate pe piele sănătoasă, pentru a evita rezultatele interpretabile şi exacerbarea dermatozelor pre-existente.

În caz de dermografism este esenţial să se facă referinţă la testele de control deoarece rezultatele evaluării sunt individualizate şi uneori dificil de interpretat.

Înainte de fiecare administrare, este esenţial să se aibă la îndemână un kit de urgenţă care să conţină: adrenalină spray şi adrenalină injectabilă, corticosteroizi solubili injectabili, antihistaminice, beta mimetice, dispozitiv de oxigenoterapie, set de perfuzare.

Alyostal Prick împreună cu alte medicamente
Spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi, aţi luat recent sau s-ar putea să luaţi orice alte medicamente.

Tratamentul antihistaminic poate reduce semnificativ răspunsul la testele pe piele.

Datorită acţiunii rapide, administrarea antihistaminicelor trebuie întreruptă pentru cel puţin 48 de ore, iar hidroxizina, ketotifenul şi antidepresivee triciclice pentru cel puţin 2 săptămâni înainte de testare.

Antihistaminicele cu acţiune prelungită (astemizol) trebuie întrerupte pentru cel puţin 6 săptămâni anterior testării.

Administrarea corticosteroizilor, atunci când doza este limitată la doza zilnică echivalentă cu 30 mg prednisolon, nu modifică semnificativ reacţiile la testele de piele. De aceea, nu este necesară întreruperea administrării pentru a efectua testul pe piele.

Totuşi, este preferabil să se oprească toate administrările de dermatocorticoizi (corticosteroizi topici) cu cel puţin 2-3 săptămâni înainte de efectuarea testului.

Sarcina şi alăptarea
Adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări înainte să luaţi orice medicament.
Detecţia prin testarea pe piele a alergiilor de tip I trebuie evitată în timpul sarcinii.

Alăptarea nu constituie o contraindicaţie.

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor
Nu sunt cunoscute efecte negative asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje.

Informaţii importante privind unele componente ale Alyostal Prick
Vă rugăm să întrebaţi medicul dumneavoastră dacă vă îngrijorează vreunul din componentele acestui medicament.

Cum să utilizaţi Alyostal Prick

Testele pe piele trebuie efectuate şi interpretate numai de către un medic specialist în imunoterapie

Adulţi, adolescenţi şi copii cu vârsta peste 5 ani
Testul prick constă în înţeparea pielii braţului cu un dispozitiv medical adecvat, de exemplu Stallerpoint, cu o picătură de extract de alergeni concentrat.

Controlul negativ şi controlul pozitiv sunt realizate în aceleaşi condiţii.

Se recomandă a se efectua aceste teste în dublu exemplar pentru a nu risca rezultate fals pozitive.

Rezultatul se obţine în aproximativ 20 minute.

Evaluarea sensibilităţii este făcută în comparaţie cu reacţia de dimensiune şi eritem produsă de alergenii testaţi cu reacţia de dimensiune şi eritem produsă de testul de control.

În general, este agreat că testele sunt negative atunci când dimensiunea reacţiei alergice cutanate are un diametru mai mic de 3 mm.

Testul este considerat pozitiv atunci când diametrul depăşeşte 3 mm.

Copii cu vârsta sub 5 ani
Soluţia pentru testare cutanată Alyostal Prick nu se utilizează la copii cu vârsta sub 5 ani.

Dacă utilizaţi mai mult Alyostal Prick decât trebuie
Datorită căii şi metodei de administrare este exclus un posibil supradozaj.

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest produs, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Reacţii adverse posibile

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Toleranţa este în general excelentă. Dacă precauţiile la utilizare sunt respectate, reacţiile adverse sunt rare.

Rareori au fost raportate reacţii locale la locul de administrare cu eritem, edem şi prurit.

În cazul unei reacţii locale semnificative se recomandă administrarea orală de antihistaminice şi monitorizarea pacientului.

Nu pot fi excluse reacţiile de hipersensibilitate sistemice, deoarece nu sunt dependente de doza de alergen administrată.

O reacţie adversă generală poate necesita tratament cu antihistaminice H1 şi chiar corticosteroizi.

Pot să apară hipotensiune arterială, bronhospasm, angioedem. Evoluţiile posibile spre colaps necesită asistenţă medicală de specialitate, în spital.

În caz de dispnee laringiană se recomandă injecţii subcutanate cu adrenalină 1/1000 (0,25ml la copii sub 12 ani şi 0,25-0,5ml pentru adulţi) şi posibilă spitalizare.

În caz de şoc anafilactic se recomandă o injecţie intramusculară de 0,5ml de 1/1000 adrenalină (500 micrograme) care poate fi reluată şi posibil combinată cu corticosteroizi intravenos şi spitalizare de urgenţă

Raportarea reacţiilor adverse
Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. De asemenea, puteţi raporta reacţiile adverse direct prin intermediul sistemului naţional de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale http://www.anm.ro/. Raportând reacţiile adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa acestui medicament.

Cum se păstrează Alyostal Prick

Nu lăsaţi acest medicament la vederea şi îndemâna copiilor.

Nu utilizaţi acest medicament după data de expirare înscrisă pe etichetă după „EXP”. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

A se păstra în frigider (2°C-8°C), în ambalajul original. A nu se congela.

Nu aruncaţi niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să aruncaţi medicamentele pe care nu le mai folosiţi. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii

Ce conţine Alyostal Prick
– Substanţa activă este extract alergenic standardizat. Fiecare flacon Alyostal Prick conţine extract alergenic standardizat 100 IR/ml.
– Celelalte componente sunt:
• pentru flaconul Alyostal Prick extract alergenic – glicerol, clorură de sodiu, fenol, apă pentru preparate injectabile;
• pentru flaconul control negativ – glicerol, clorură de sodiu, fenol, apă pentru preparate injectabile;
• pentru flaconul control pozitiv – dihidroclorură de histamină, clorură de sodiu, glicerol, fenol, apă pentru preparate injectabile.

Cum arată Alyostal Prick şi conţinutul ambalajului
Conţinutul flaconului Alyostal Prick se prezintă sub formă de soluţie limpede.
Conţinutul flaconului-control negativ se prezintă sub forma de lichid limpede, incolor.
Conţinutul flaconului-control pozitiv se prezintă sub formă de soluţie limpede, incoloră până la galben deschis.

Produsul Alyostal Prick este disponibil în:
– cutie cu 4 flacoane din sticlă incoloră a câte 3 ml soluţie pentru testare cutanată, conţinând extracte alergenice, un flacon din sticlă incoloră a 3 ml soluţie control negativ şi un flacon din sticlă incoloră a 3 ml soluţie control pozitiv; fiecare flacon este prevăzut cu aplicator pentru picurare.
– cutie cu 18 flacoane din sticlă incoloră a câte 3 ml soluţie pentru testare cutanată, conţinând extracte alergenice, un flacon din sticlă incoloră a 3 ml soluţie control negativ şi un flacon din sticlă incoloră a 3 ml soluţie control pozitiv; fiecare flacon este prevăzut cu aplicator pentru picurare.

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

Pentru orice informaţii despre acest medicament, vă rugăm să contactaţi reprezentanţa locală a deţinătorului autorizattiei de punere pe piaţă.

Ewopharma AG – Romania
Bd.Primăverii nr.19-21,
Scara B, Etaj 1, Sector 1
011972 – Bucureşti, România
Telefon: 021 260 13 44
Fax: 021 202 93 27

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi fabricantul

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă
Stallergenes
6, rue Alexis de Tocqueville – 92160 Antony, Franţa

Fabricantul
Stallergenes
6, rue Alexis de Tocqueville – 92160 Antony, Franţa